FORORD

Verden i 2023 - energikrise, pandemi, galopperende inflasjon, klimaendringer, krigsfare - et scenario som ingen kunne forestille seg for bare noen få år siden. Og likevel er det vår virkelighet, en virkelighet som mange synes det er vanskelig å forholde seg til fordi de fulle økonomiske og sosiale konsekvensene ennå ikke er forutsigbare.

I en tid som denne er det viktig å ta initiativ, forene krefter og finne løsninger sammen. Nettopp for dette formålet er ABC Ad Bonum Civium Cooperative (heretter ABC) opprettet av mennesker fra alle kontinenter.

ABC er et globalt forbrukerkooperativ, som har gjort det til sin plikt å gi økonomiske fordeler for alle medlemmer gjennom felles kjøp av varer og tjenester og samtidig støtte bedrifter som utvikler teknologier, prosedyrer og produkter som bidrar til å løse menneskehetens nåværende problemer.

ABC-kooperativet er politisk og konfesjonelt nøytralt og går inn for respektfull behandling av alle mennesker uavhengig av stilling, kjønn og opprinnelse. ABCs primære mål er å forbedre den økonomiske og sosiale situasjonen for alle medlemmer.


For meg. For samfunnet. For miljøet.

Endelig er det noe vi kan gjøre!


BLI STIFTENDE MEDLEM

På dette stadiet leter vi etter stiftende medlemmer fra hele verden - likesinnede som ønsker å støtte ideen om å gjøre en endring for hele menneskeheten og samtidig gagne oss selv og våre familier.

Det er ikke mye du trenger å gjøre akkurat nå: Hvis du liker ideen vår og ønsker å bli med i bevegelsen, er det bare å registrere deg som stiftende medlem og bestemme hvor mange andelsandeler du vil eie. Midlene brukes til å betale for nasjonale registreringer, først i Europa og senere over hele verden. Etter registrering vil midlene utelukkende bli brukt til formål som beskrevet i vedtektene:

❝Formålet med andelslaget er å gjøre det mulig for medlemmene å forbedre sin egen levestandard helsemessig, økonomisk, sosialt og kulturelt, og samtidig bidra til å beskytte og fremme miljøet, naturen, helsen og allmennhetens tilfredshet.❞

Vær oppmerksom på at kjøp av andelsandeler ikke er en finansiell investering for $$$ fortjeneste, men for fordeler som medlem, f.eks. rabatter, kuponger og eksklusive tilbud på produkter og tjenester som er bra for din helse og ditt miljø. Jo flere andeler du eier, jo større blir fordelene dine. Du kan selge noen eller alle andelene dine på et senere tidspunkt på Digital Exchange Center.

Du kan betale med kreditt-/debetkort, PayPal eller YEM (Your Everyday Money).


ad bonum civium [latin] - til fordel for borgerne


© 2023 ABC Ad Bonum Civium SCE i.G.