PREAMBUŁA

Świat w 2023 roku - kryzys energetyczny, pandemia, galopująca inflacja, zmiany klimatyczne, groźba wojny - to scenariusz, którego jeszcze kilka lat temu nikt tak naprawdę nie mógł sobie wyobrazić. A jednak jest to nasza rzeczywistość, z którą wielu ludziom trudno jest sobie poradzić, ponieważ nie można jeszcze nawet przewidzieć jej pełnych skutków gospodarczych i społecznych.

W takich chwilach ważne jest, aby podjąć inicjatywę, połączyć siły i wspólnie znaleźć rozwiązania. Dokładnie w tym celu Spółdzielnia ABC Ad Bonum Civium (w dalszej części ABC) jest tworzona przez ludzi ze wszystkich kontynentów.

ABC jest globalną spółdzielnią konsumencką, która za swój obowiązek przyjęła zapewnienie korzyści ekonomicznych dla wszystkich członków poprzez wspólne zakupy towarów i usług oraz jednoczesne wspieranie przedsiębiorstw, które rozwijają technologie, procedury i produkty, przyczyniające się do rozwiązywania aktualnych problemów ludzkości.

Spółdzielnia ABC jest neutralna politycznie i wyznaniowo, opowiada się za traktowaniem z szacunkiem wszystkich ludzi bez względu na stanowisko, płeć i pochodzenie. Podstawowym celem ABC jest poprawa sytuacji ekonomicznej i społecznej wszystkich członków.


Dla mnie. Dla społeczności. Dla środowiska.

Wreszcie jest coś, co możemy zrobić!


ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZAŁOŻYCIELEM

Na tym etapie poszukujemy Członków Założycieli z całego świata - podobnie myślących osób, które chciałyby wesprzeć ideę wprowadzania zmian dla całej ludzkości, a jednocześnie przynoszących korzyści nam samym i naszym rodzinom.

W tej chwili nie trzeba wiele robić: jeśli podoba Ci się nasza idea i chcesz dołączyć do ruchu, po prostu zapisz się jako członek założyciel i zdecyduj, ile Udziałów Spółdzielczych chciałbyś posiadać. Z zebranych funduszy opłacane są rejestracje krajowe, zaczynając od Europy, a później na całym świecie. Po rejestracji fundusze będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w statutach:

❝Celem Spółdzielni jest umożliwienie członkom poprawy własnego poziomu życia pod względem zdrowotnym, ekonomicznym, finansowym, społecznym i kulturalnym, a jednocześnie przyczynienie się do ochrony i promocji środowiska, przyrody, zdrowia i zadowolenia ogółu społeczeństwa.❞

Proszę mieć na uwadze, że kupowanie Udziałów Spółdzielni nie jest inwestycją finansową dla zysków $$, ale dla korzyści jako członek, np. rabatów, bonów i ekskluzywnych ofert na produkty i usługi, które są dobre dla Twojego zdrowia i środowiska. Im więcej udziałów posiadasz, tym większe będą Twoje korzyści. Część lub wszystkie swoje udziały możecie Państwo sprzedać w późniejszym czasie w Centrum Wymiany Cyfrowej.

Płatności można dokonać kartą kredytową/debetową, PayPal lub YEM (Your Everyday Money).


ad bonum civium [latin] - dla dobra obywateli


© 2023 ABC Ad Bonum Civium SCE i.G.