FÖRORD

Världen år 2023 - energikris, pandemi, galopperande inflation, klimatförändringar, krigshot - ett scenario som ingen riktigt kunde föreställa sig för bara några år sedan. Ändå är det vår verklighet, en verklighet som många människor har svårt att hantera eftersom de fullständiga ekonomiska och sociala konsekvenserna ännu inte ens kan förutses.

I en tid som denna är det viktigt att ta initiativ, förena sina krafter och hitta lösningar tillsammans. Just för detta ändamål har kooperativet ABC Ad Bonum Civium (i följande ABC) skapats av människor från alla kontinenter.

ABC är ett globalt konsumentkooperativ som har gjort det till sin plikt att skapa ekonomiska fördelar för alla medlemmar genom gemensamma inköp av varor och tjänster och samtidigt stödja företag som utvecklar teknik, förfaranden och produkter som bidrar till att lösa mänsklighetens aktuella problem.

ABC-kooperativet är politiskt och konfessionellt neutralt och förespråkar en respektfull behandling av alla människor oavsett ställning, kön och ursprung. ABC:s främsta mål är att förbättra den ekonomiska och sociala situationen för alla medlemmar.


För mig. För samhället. För miljön.

Äntligen finns det något vi kan göra!


BLI EN AV DE GRUNDANDE MEDLEMMARNA

I det här skedet söker vi grundande medlemmar från hela världen - likasinnade människor som vill stödja idén om att göra en förändring för hela mänskligheten och samtidigt gynna oss själva och våra familjer.

Det finns inte mycket att göra just nu: om du gillar vår idé och vill vara med i rörelsen är det bara att registrera dig som grundande medlem och bestämma hur många kooperativa andelar du vill äga. Medlen används för att betala nationella registreringar, med början i Europa och senare runt om i världen. Efter registreringen kommer medlen endast att användas för de ändamål som beskrivs i statuter:

❝Syftet med kooperativet är att göra det möjligt för medlemmarna att förbättra sin egen levnadsstandard i hälsomässigt, ekonomiskt, finansiellt, socialt och kulturellt hänseende och samtidigt bidra till att skydda och främja miljön, naturen, hälsan och allmänhetens tillfredsställelse.❞

Tänk på att köp av kooperativa andelar inte är en finansiell investering för $$$$ vinster, utan för fördelar som medlem, t.ex. rabatter, kuponger och exklusiva erbjudanden på produkter och tjänster som är bra för din hälsa och din miljö. Ju fler andelar du äger, desto större blir dina förmåner. Du kan sälja en del eller alla dina aktier vid ett senare tillfälle på Digital Exchange Center.

Du kan göra din betalning med kredit-/betalkort, PayPal eller YEM (Your Everyday Money).


ad bonum civium [latin] - till förmån för medborgarna


© 2023 ABC Ad Bonum Civium SCE i.G.