FORORD

Verden i 2023 - energikrise, pandemi, galoperende inflation, klimaforandringer, krigstrussel - et scenarie, som ingen rigtig kunne forestille sig for blot få år siden. Og alligevel er det vores virkelighed, et scenario, som mange mennesker har svært ved at håndtere, fordi de fulde økonomiske og sociale konsekvenser endnu ikke engang kan forudses.

I en tid som denne er det vigtigt at tage initiativ, forene kræfterne og finde løsninger i fællesskab. Netop til dette formål er ABC Ad Bonum Civium Cooperative (i den følgende ABC) oprettet af mennesker fra alle kontinenter.

ABC er et globalt forbrugerkooperativ, som har gjort det til sin pligt at give alle medlemmer økonomiske fordele gennem fælles køb af varer og tjenesteydelser og samtidig støtte virksomheder, som udvikler teknologier, procedurer og produkter, der bidrager til løsningen af menneskehedens aktuelle problemer.

ABC-kooperativet er politisk og konfessionelt neutralt og går ind for en respektfuld behandling af alle mennesker uanset stilling, køn og oprindelse. ABC's primære mål er at forbedre den økonomiske og sociale situation for alle medlemmer.


For mig. For samfundet. For miljøet.

Endelig er der noget, vi kan gøre!


BLIV STIFTENDE MEDLEM

På nuværende tidspunkt søger vi stiftende medlemmer fra hele verden - ligesindede mennesker, der gerne vil støtte ideen om at skabe en forandring for hele menneskeheden og samtidig gavne os selv og vores familier.

Der er ikke meget at gøre lige nu: Hvis du kan lide vores idé, og du ønsker at deltage i bevægelsen, skal du blot tilmelde dig som stiftende medlem og beslutte, hvor mange andelsbeviser du ønsker at eje. Midlerne bruges til at betale for nationale registreringer, først i Europa og senere i hele verden. Efter registreringen vil midlerne udelukkende blive brugt til de formål, der er beskrevet i statutter:

\"Formålet med kooperativet er at sætte medlemmerne i stand til at forbedre deres egen levestandard i sundhedsmæssig, økonomisk, finansiel, social og kulturel henseende og samtidig at bidrage til at beskytte og fremme miljøet, naturen, sundheden og befolkningens tilfredshed.\"

Husk venligst, at køb af andelsbeviser ikke er en finansiel investering for $$$$ overskud, men for fordele som medlem, f.eks. rabatter, kuponer og eksklusive tilbud på produkter og tjenesteydelser, der er gode for din sundhed og dit miljø. Jo flere andele du ejer, jo større vil dine fordele være. Du kan sælge nogle eller alle dine aktier på et senere tidspunkt i det digitale byttecenter.

Du kan foretage din betaling med kredit-/debitkort, PayPal eller YEM (Your Everyday Money).


ad bonum civium [latin] - til gavn for borgerne


© 2023 ABC Ad Bonum Civium SCE i.G.